Hakkımızda

Yayın İlkesi

Son Vakit  Yayın İlkeleri

Son Vakit ( Ayça Haberleşme ve Yayıncılık ) etik ilkelerini ve değerleri temel alır. Bu ilkeleri gerçeklik ve doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, kamu yararı gözetmek ve okuyucuya saygı ve hesap verme yükümlülüğü olarak özetleyebiliriz.

Son Vakit, gazete ve internetten yayınladığı tüm haberlerin kurumun etik kural ve değerlerine uygun olmasını şart koşar.

Son Vakit, temel gazetecilik ilkeleri: Gerçeklik ve doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, kamu yararı ve izleyiciye hesap verebilmektir.

Ayrıca hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür ve Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği temel ilkeleri kabul eder.

Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,

Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,

Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,

Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,

Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,

Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek

Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,

Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,

İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmeli.

Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,

Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.

Tarafsızlık, elinizdeki bilgileri inceleyip değerlendirirken adil, açık fikirli ve yansız olmanızı gerektirir. Konu her işlendiğinde, bütün görüşlerin temsil edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Her görüşe eşit süre ayırmanız da gerekmez.

Son Vakit çalışanları, kurum dışından katkıda bulunan şahıslardan, kendilerine kişisel fayda sağlayacak bir şeyi hiçbir koşulda kabul edemez.

Doğru ve tam habercilikte, her zaman için kamu yararı ile konuya şefkatle yaklaşma ihtiyacını dengelemeli; kaza, felaket ya da savaş haberleri verirken, haklı gerekçeler olmadan insanların mahremiyetine girmemelisiniz. Bir kaza ya da felakette yaralanan veya böyle bir olayda kaybettikleri yakınlarının yasını tutanlara mülakat isteğinizi genel olarak arkadaşları, akrabaları veya danışmanları aracılığıyla iletmelisiniz.

Haberi ilk veren siz olmak istersiniz; ancak haberin doğru olması da gerekir. Son Vakit gazetecileri için doğruluk, hızdan önemlidir.

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL